Thursday, 16 August 2012

ေႏြတမာန္ ၏ အသံထြက္၀တၳဳ- တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္

ေႏြတမာန္
တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္


ျမန္မာ့ေလေႀကာင္းသမုိင္းတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအား
မွီျငမ္းေရးသားထားသည့္ ၀တၳဳကေလးျဖစ္ပါသည္။
အသံထြက္၀တၳဳအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းတင္ဆက္လုိက္ပါသည္။
စီစဥ္တင္ဆက္သူ - ေႏြတမာန္
ေနာက္ခံအသံ -ေႏြတမာန္

No comments: