Thursday, 29 May 2014

မုိသွ်န္း

ေခြးေသးပန္း

ကဗ်ာဆရာ မုိသွ်န္း...ကုိယ္တုိင္ရြတ္ဆုိသည့္
ေခြးေသးပန္း...ကဗ်ာကုိ
အသံထြက္ကဗ်ာအျဖစ္ တင္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Monday, 28 April 2014

သုခ၏အသံထြက္၀တၳဳ- သားေယာကၡထီး

သုခ

သားေယာကၡထီး

စာေရးဆရာ ရုပ္ရွင္ဒါရုိက္တာ သုခ..၏ ငယ္မူလက္ရာ
သားေယာကၡထီး...၀တၳဳတိုအား
အသံထြက္၀တၳဳအျဖစ္ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။
 

Wednesday, 23 April 2014

ကုိျငိမ္း(မႏၱေလး)၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

ကုိျငိမ္း(မႏၱေလး)

သားလည္း ဘာမွ မလုပ္ပဲနဲ႔

ရာျပည့္မႏၱေလးစာအုပ္တုိက္ (၈)ႏွစ္ျပည့္အခန္းအနား
ကဗ်ာရြတ္ပြဲေတာ္တြင္
ကဗ်ာဆရာ ကုိျငိမ္း(မႏၱေလး)
ကုိယ္တုိင္ရြတ္ဆုိခဲ့သည့္ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။

သားလည္း ဘာမွ မလုပ္ပဲနဲ႔

ကုိထက္(ေရဦး)၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

ကုိထက္(ေရဦး)

ေအးကြာ

ရာျပည့္မႏၱေလးစာအုပ္တုိက္ (၈)ႏွစ္ျပည့္အခန္းအနား
ကဗ်ာရြတ္ပြဲေတာ္တြင္
ကဗ်ာဆရာ ကုိထက္(ေရဦး)
ကုိယ္တုိင္ရြတ္ဆုိခဲ့သည့္ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။

ေအးကြာ

Tuesday, 22 April 2014

အသံထြက္ကဗ်ာ- ေမာင္ႀကည္သာ(ေတာင္တြင္း)

ေမာင္ႀကည္သာ(ေတာင္တြင္း)

 ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာမွတ္ဉာဏ္မ်ား


ရာျပည့္မႏၱေလး စာအုပ္ဆုိင္ 
(၈)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာရြတ္ပြဲတြင္ 
ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ႀကည္သာ(ေတာင္တြင္း) 
ကုိယ္တုိင္ ရြတ္ဆုိခဲ့သည့္ ကဗ်ာ
ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာမွတ္ဉာဏ္မ်ား 
အသံထြက္ကဗ်ာ- ေမာင္သင္းပန္

ေမာင္သင္းပန္

ရီေ၀ညခ်မ္းမွာ ပန္းကေလးတစ္ပြင့္နဲ႔

ရာျပည့္မႏၱေလးစာအုပ္တုိက္ 
(၈)ႏွစ္ျပည့္အခန္းအနား ကဗ်ာရြတ္ပြဲတြင္ 
ကဗ်ာဆရာ ေမာင္သင္းပန္ ကုိယ္တုိင္ရြတ္ဆုိခဲ့သည့္ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။
ကဗ်ာအမည္- ရီေ၀ညခ်မ္းမွာ ပန္းကေလးတစ္ပြင့္နဲ႔


ေမာင္ႀကည္ေသာ္(ေကာလင္း)၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

ေမာင္ႀကည္ေသာ္(ေကာလင္း)

ဆရာ

ရာျပည့္မႏၱေလးစာအုပ္တုိက္ 
(၈)ႏွစ္ျပည့္အခန္းအနား ကဗ်ာရြတ္ပြဲတြင္ 
ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ႀကည္ေသာ္(ေကာလင္း)ကုိယ္တုိင္ရြတ္ဆုိခ­ဲ့သည့္ 
-ဆရာ- ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။