Tuesday, 22 April 2014

အသံထြက္ကဗ်ာ- ေမာင္ႀကည္သာ(ေတာင္တြင္း)

ေမာင္ႀကည္သာ(ေတာင္တြင္း)

 ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာမွတ္ဉာဏ္မ်ား


ရာျပည့္မႏၱေလး စာအုပ္ဆုိင္ 
(၈)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာရြတ္ပြဲတြင္ 
ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ႀကည္သာ(ေတာင္တြင္း) 
ကုိယ္တုိင္ ရြတ္ဆုိခဲ့သည့္ ကဗ်ာ
ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာမွတ္ဉာဏ္မ်ား 
No comments: