Friday, 23 November 2012

ေဆာင္းလုလင္၏အသံထြက္၀တၳဳ- မုိက္တယ္ဆုိတာ ဒီလုိလား

ေဆာင္းလုလင္

မုိက္တယ္ဆုိတာ ဒီလုိလား


၀ ႆ      န္ စာမူျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိခဲ့သည့္
ေဆာင္းလုလင္ ၏ မုိက္တယ္ဆုိတာဒီလုိလား... ၀တၳဳတုိကုိ
အသံထြက္၀တၳဳအျဖစ္ တင္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မူရင္း၀တၳဳတုိကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရွဳလုိပါက ဤေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ။

မူရင္း၀တၳဳတုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကုိ ဖတ္ရွဳလုိပါက ဤေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ။

No comments: