Sunday, 21 April 2013

ႀကဴးႏွစ္ ၏ အသံထြက္၀တၳဳ- တိရစာၦန္ရုံသုိ႔အလည္သြားျခင္း

ႀကဴးႏွစ္

တိရစာၦန္ရုံသုိ႔အလည္သြားျခင္း

အသံထြက္၀တၳဳ


စာေရးဆရာႀကဴးႏွစ္....၏ 
တိရိစာၦန္ရုံသုိ႔အလည္သြားျခင္း ..၀တၳဳတုိကုိ
အသံထြက္၀တၳဳအျဖစ္ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။

No comments: