Thursday, 8 March 2012

ေႏြတမာန္၏၀တၳဳတုိ (လုပ္ႀကံဇာတ္)


ေႏြတမာန္
လုပ္ႀကံဇာတ္

ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမည့္ဇာတ္လမ္းမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ား သိျပီး သည့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိဇာတ္လမ္းမ်ိဳးမွာ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေလ့ရွိပါ၏။ တကၠသုိလ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ထုိဇာတ္လမ္းမ်ိဳးကုိ မႀကာခဏႀကားရတတ္ပါသည္။
ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ား၌ ထုိကဲ့သုိ႔ ဆင္တူေသာအျဖစ္မ်ိဳးရွိေနတတ္သည္မွာ အံ့ႀသဖြယ္ေကာင္းပါ သည္။ လက္ေတြ႔မဟုတ္လ်င္ စိတ္ ကူးယဥ္ဖန္တီးထားေသာဇာတ္လမ္းဟု ထင္စရာရွိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လက္ေတြ႔မုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အႀကဳံကုိ အားရစြာေျပာျပေနမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
x x x x x
စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခု၏ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ အတန္းသား အာလုံးေက်ာင္းဆင္းကာ စာသင္ ခန္းအျပင္သုိ႔ ေရာက္သြားႀကခ်ိန္။
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က သူမ၏မွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္ စား ပြဲေပၚတြင္ ေမ့က်န္ခဲ့သည္။ မိန္း ကေလး သည္ စာအုပ္ကုိျပန္ယူရန္ စာ သင္ေက်ာင္းအေပၚထပ္သုိ႔ ျပန္တက္ခဲ့သည္။
စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္မွ်မရွိ ေတာ့ပဲ တိတ္ဆိတ္လွ်က္ရွိသည္။ အ၀င္ေပါက္ကုိေနာက္ေက်ာခုိင္း၍ တံျမက္စည္းလွဲေနေသာ လူႀကီးတစ္ဦးကုိသာ ေတြ႕ရသည္။ သန္႔ ရွင္း ေရးအလုပ္သမားျဖစ္ဟန္တူပါ၏။
မိန္းကေလးသည္ သူမက်န္ခဲ့ေသာစာအုပ္ကုိ စားပြဲေပၚ၌ မေတြ႕။ သူမက သန္႔ရွင္းေရးသမား ႀကီးကုိ ေမးႀကည့္လုိက္သည္။
`ဦးေလး- ဦးေလး- ဒီစားပြဲေပၚက ဗလာစာအုပ္တစ္အုပ္ ေတြ႕ မိသလားရွင့္၊ ဦးေလးမ်ား သိမ္းထားလုိက္လား´
မိန္းကေလး၏အသံေႀကာင့္ ထုိလူႀကီးက ေနာက္ေက်ာခုိင္း ရက္အေနအထားမွ မိန္းကေလးဖက္သုိ႔ လွည့္လုိက္သည္။
ထုိအခါ- လူႀကီးထံမွ ေႀကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အျခင္း အရာကုိ မိန္းကေလး ေတြ႔ လုိက္ရေလသည္။
လူႀကီး၏၀မ္းဗုိက္မွာ ေပါက္ေနသည္။ ေပါက္ေနပုံက အေခါင္း ေပါက္ႀကီးျဖစ္ကာ ဒုိးယုိေပါက္ -ေပါက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအေပါက္ ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေနာက္ဖက္မွ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကုိ ျမင္ေနရသည္။
မိန္းကေလးသည္ ေႀကာက္လန္႔ကာ ေအာက္ထပ္သုိ႔ တရွိန္ထုိး ေျပးဆင္းခဲ့ေလသည္။
ေလွကားရင္းသုိ႔အေရာက္တြင္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ျပန္ သည္။
ထုိသူကုိ ေက်ာင္းေစာင့္ႀကီးဟုယူဆကာ မိန္းကေလးက သူမ ေတြ႔ခဲ့ရေသာအေတြ႔အႀကဳံ ကုိ ေျပာျပလုိက္သည္။
`ဘႀကီး- သရဲ- သရဲ- အေပၚထပ္မွာသရဲ၊ သူ႔ဗုိက္ႀကီးက ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ႀကီးျဖစ္ေနတယ္ ဘႀကီး၊ သိပ္ေႀကာက္စရာ ေကာင္းတာပဲ´
ထုိအခါ- ထုိလူႀကီးက မိန္းကေလးကုိ သူ၀တ္ထားေသာအကၤ်ီ ကုိလွပ္ျပရင္း ေမးလုိက္သည္။
`မင္းေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ေဟာင္းေလာင္းေပါက္က ေဟာဒီလုိမ်ိဳးလား ကြဲ႔´
`ေအာင္ မယ္ ေလး . . . .´
အေပၚထပ္တြင္ေတြ႔ခဲ့ေသာ သရဲႀကီးဆီမွ ဗုိက္အေပါက္ႀကီးအ တုိင္း ထုိလူႀကီး၏ဗုိက္တြင္ပါ အေပါက္ႀကီးကုိ ေတြ႔လုိက္ရသည့္အခါ- မိန္းကေလးသည္ စူးစူး၀ါး၀ါးေအာ္ဟစ္ရင္း ထုိေနရာ၌ သတိ လစ္ေမ့ ေမ်ာသြားေလသည္။
x x x x x
ထုိဇာတ္လမ္းမ်ိဳးကုိ ႀကားဖူးျပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေဆာင္းလုလင္၏၀တၳဳတုိ (တုိက္ဆင္)


             ေဆာင္းလုလင္
                     တုိက္ဆင္

ဆရာျပားတစ္ေယာက္ အလုပ္ေတြရွဳပ္ေနသည္။ ဆရာျပားအတြက္
ဒီေန႔လုပ္သည့္ကိစၥသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥႀကီးျဖစ္ေပ၏။
သူ၏ေအာက္လမ္းပညာသက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ယေန႔စီရင္မည့္ ကိစၥထက္ ပုိ၍အေရးႀကီးေသာအစီအရင္မ်ိဳးမရွိခဲ့ဖူးေသးေပ။

ယေန႔လုပ္မည့္အစီအရင္သည္ ဆရာျပားအတြက္ ပထမဆုံးစမ္းသပ္
မွဳျဖစ္သလုိ အႀကီးက်ယ္ဆုံးေသာ စြန္႔စားမွဳႀကီးလည္းျဖစ္ေလ၏။
ျပီးေတာ့- ဒီေန႔အစီအရင္သည္ သူမ်ားအတြက္လုပ္ေပးရျခင္းမဟုတ္။
အလုပ္အပ္သူရွိ၍ စီရင္ေပးရေသာ အစီအရင္မဟုတ္။ ဆရာျပား
ကုိယ္တုိင္၏ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္း
အားျဖင့္- အေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိရမည္။

ဆရာျပားသည္ ေအာက္လမ္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ…
အလုပ္အပ္သူရွိပါက ေငြမ်ိဳးမ်ိဳးျမက္ျမက္ရလွ်င္ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွ
မေထာက္ထား။ ေငြေပးသူအလုိရွိသည့္အတုိင္း အစီအရင္မ်ားကုိ
ေအာက္လမ္းပညာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးစျမဲျဖစ္သည္။
လင္ကြာမယားကြာကိစၥ၊ လင္လုိခ်င္ မယားလုိခ်င္သည့္ကိစၥ၊ စာေမးပြဲ
ေအာင္ရန္၊ ရာထူးတက္ရန္၊ စကားေအာင္ရန္၊ အမွဳႏိုင္ရန္ကိစၥမ်ား
ေလာက္ေတာ့ ဆရာျပားတုိ႔အတြက္ ထမင္းစားေရေသာက္မွ်သာျဖစ္
သည္။ တရားသည့္ဖက္၊ မတရားသည့္ဖက္ကုိ ဆရာျပားက မေတြး။
ေငြေပးသူဖက္ကလုိက္၍ အစီအရင္ေတြလုပ္ေပးသည္။

ဆရာျပားလုပ္ေပးသည့္အစီအရင္မ်ားသည္ ေအာက္လမ္းနည္းပီသစြာ
အေတာ္ပင္ ညစ္ပတ္စုတ္ပဲ့လွေပသည္။ မိမိစကားေအာင္ႏုိင္လုိသူ
တစ္ဦးက ဆရာျပားကုိေငြေပး၍ အစီအရင္လုပ္ခိုင္းလွ်င္ ဆရာျပားက
အလုပ္အပ္သူ၏ မေတာ္ရာေနရာမွ အေမြးအမွ်င္ကုိေတာင္းကာ..
မီးရွိဳ႕ျပာခ်၍ မန္းမွဳတ္စီရင္ေပးသည္။ ထုိျပာကုိ မိမိႏုိင္လုိသူ၊
စကားေအာင္လုိသူအား အစားအစာထဲတြင္ထည့္၍ ေကၽြးေစသည္။
ထုိနည္းႏွင္ႏွင္.. ညစ္ပတ္စုတ္ပဲ့ေသာနည္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ
ဆရာျပားက တတ္ကၽြမ္းထားေလသည္။

Monday, 5 March 2012

ေႏြတမာန္-၀တၳဳတုိ (ေဖေဖေစာင့္ေနတယ္)


ေႏြတမာန္
ေဖေဖေစာင့္ေနတယ္

သားနဲ႔သမီး ..
မင္းတုိ႔ေဖေဖ အသည္းအသန္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီတစ္ခါ ျဖစ္တာ သိပ္အေျခအေန မေကာင္း ဘူး။
ေဖေဖက သားတုိ႔ေမာင္ႏွမကုိ သိပ္ေတြ႕ခ်င္ေနတယ္။
အျမန္ျပန္လာခဲ့ပါ။  
မင္းတုိ႔ကုိ ေဖေဖေစာင့္ေနတယ္။
                                                                    ေမေမ
x x x x x
ေက်ာ္ေက်ာ္က ေမာ္ေမာ္ထုတ္ဖတ္ေနတဲ့စာေလးကုိ ေမာ္ေမာ့္ ပခုံးေပၚ ကေန ေက်ာ္ျပီးႀကည့္ လုိက္တယ္။
တကယ္ေတာ့ ဒီစာေလးကုိ သူတုိ႔ေမာင္ႏွမ ထုတ္ဖတ္ခဲ့တာ အႀကိမ္ေပါင္း မေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ ပါဘူး။
ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ေမာ္ေမာ္တုိ႔ ေမာင္ႏွမက ျပင္ဦးလြင္မွာ ေက်ာင္း တက္ေနႀကတာ ပါ။  ျပင္ပေဘာ္ဒါေဆာင္မွာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေနႀကတာပါ။
ေက်ာ္ေက်ာ္က ကုိးတန္း။ ေမာ္ေမာ္က ဆယ္တန္း။ ပညာေရး အတြက္ မိဘေတြ က ေငြအကုန္ခံျပီး ျပင္ဦးလြင္ကေဘာ္ဒါေဆာင္မွာ ေက်ာင္းထားေပးထားတာပါ။
သူတုိ႔ေဖေဖဦးလြင္ေအာင္က ႏွလုံးေရာဂါသည္။ အသက္ကငါး ဆယ္မျပည့္ေသးေပ မယ့္ ႏွလုံးေရာဂါအခံေႀကာင့္ အျမဲပဲ စုိးရိမ္ေႀကာင့္ က်ေနရတဲ့လူမ်ိဳး။
မေန႔က ေမေမဖုန္းဆက္တယ္။ သူတုိ႔ေမာင္ႏွမကုိ ခြင့္တုိင္ျပီး အိမ္ကုိျပန္လာခဲ့ဖုိ႔ေျပာတယ္။ လူႀကဳံနဲ႔လည္း စာတုိေလး ေရးေပးလုိက္ တယ္။
ေဖေဖအေျခအေနမေကာင္းဘူးတဲ့။
သူတုိ႔ကုိ ေဖေဖေစာင့္ေနတယ္တဲ့။

ေဆာင္းလုလင္ - ၀ိညာဥ္ေခၚတဲ့ပြဲ

ေဆာင္းလုလင္

ဝိညာဥ္ေခၚတဲ့ပြဲ

ေဟာ.. သူတို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခၚေနၾကၿပီ။
သူတို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြပါ။
ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ သူတို႔ေခၚမယ့္ သရဲတေစၧဟာ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေနမွန္းမသိၾကပဲနဲ႔ ေခၚၾကေတာ့ မယ္။
သူတို႔ျပင္ဆင္ေနပုံကိုၾကည့္ၿပီး.. သူတို႔ တေစၧေခၚပြဲ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္သိေနပါတယ္။
လူ႕ဘ၀တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သူတို႔လုပ္တဲ့တေစၧေခၚပြဲမွာ ပါေနက်မို႔ သူတို႔ျပင္ဆင္ေနတာ တေစၧေခၚပြဲအတြက္ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ သိေနပါတယ္ေလ။
သည္တစ္ခါေတာ့ သူတို႔ေခၚလို႔ ေရာက္လာမယ့္တေစၧဟာ သူတို႔သူငယ္ခ်င္း ကၽြန္ေတာ္ဆိုတာကို သူတို႔သိပုံမရဘူး၊
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္တဲ့သစ္ပင္ေပၚကေနၿပီး သူတို႔ လုပ္ေနကိုင္ေနပုံေတြကို အစအဆုံး ျမင္ေတြ႕ေနရ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေနတဲ့သစ္ပင္ဟာ သူတို႔ေနတဲ့အေဆာင္ေရွ႕ တည့္တည့္မွာမို႔ အကုန္လုံးကို ျမင္ေနရတာပါ။
ဒီအေဆာင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္လူ႕ဘ၀က ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္နဲ႔အတူတူေနခဲ့တဲ့ အေဆာင္ ပဲေလ။
ကၽြန္ေတာ္ေသၿပီးကတည္းက ၿပိတၱာဘ၀ေရာက္ၿပီး  အေဆာင္ေရွ႕သစ္ပင္ေပၚမွာ ေနေနရတာကို ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ ခ်င္း ေတြ မသိၾကေသးဘူး။
x x x x x x x x x

မင္းမင္းထိုက္က သူ႕အခန္းထဲက မွန္ခ်ပ္ကိုယူလာတယ္၊
မင္းမင္းထိုက္မွန္ခ်ပ္က ၁ေပx၁ေပခြဲအ႐ြယ္ဆိုေတာ့ ဝိညာဥ္ေခၚပြဲလုပ္တဲ့ေနရာမွာ သုံးလို႔ေကာင္းတယ္။ ဝိညာဥ္ေခၚပြဲ လုပ္တဲ့အခါတိုင္းလည္း သူ႕မွန္ခ်ပ္ကိုပဲသုံးေနက်ပါ။
ဝိညာဥ္ေခၚပြဲလုပ္တယ္ဆိုတာ ဒီလိုပါ။
ဝိညာဥ္ေခၚပြဲကို လူတစ္ေယာက္တည္းလုပ္လို႔မရပါဘူး၊ အနည္းဆုံး လူႏွစ္ေယာက္နဲ႔လုပ္မွရပါတယ္။
ဝိညာဥ္ေခၚပြဲလုပ္ဖို႔အတြက္ အေနေတာ္ မွန္တစ္ခ်ပ္ရယ္၊ မွန္ေပၚမွာ စာေရးရင္ထင္ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ပင္ တစ္ေခ်ာင္းရယ္ ပဲလိုပါတယ္။
ဝိညာဥ္ေခၚေတာ့မယ္ဆိုရင္.. မွန္ကို စားပြဲအလည္တည့္တည့္မွာတင္၊ ဝိညာဥ္ေခၚမယ့္လူေတြက စားပြဲ ကိုဝိုင္းၿပီး မတ္တပ္ရပ္ေနရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူအားလုံးက ေဆာ့ပင္ကို မွန္ေပၚမွာေထာင္ရက္တင္ၿပီး ကိုင္ ထားရပါတယ္။ ေဆာ့ပင္ကို လူအားလုံးလက္နဲ႔ထိေအာင္ ကိုင္ထားရတာေပါ့။