Monday, 28 April 2014

သုခ၏အသံထြက္၀တၳဳ- သားေယာကၡထီး

သုခ

သားေယာကၡထီး

စာေရးဆရာ ရုပ္ရွင္ဒါရုိက္တာ သုခ..၏ ငယ္မူလက္ရာ
သားေယာကၡထီး...၀တၳဳတိုအား
အသံထြက္၀တၳဳအျဖစ္ တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။
 

Wednesday, 23 April 2014

ကုိျငိမ္း(မႏၱေလး)၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

ကုိျငိမ္း(မႏၱေလး)

သားလည္း ဘာမွ မလုပ္ပဲနဲ႔

ရာျပည့္မႏၱေလးစာအုပ္တုိက္ (၈)ႏွစ္ျပည့္အခန္းအနား
ကဗ်ာရြတ္ပြဲေတာ္တြင္
ကဗ်ာဆရာ ကုိျငိမ္း(မႏၱေလး)
ကုိယ္တုိင္ရြတ္ဆုိခဲ့သည့္ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။

သားလည္း ဘာမွ မလုပ္ပဲနဲ႔

ကုိထက္(ေရဦး)၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

ကုိထက္(ေရဦး)

ေအးကြာ

ရာျပည့္မႏၱေလးစာအုပ္တုိက္ (၈)ႏွစ္ျပည့္အခန္းအနား
ကဗ်ာရြတ္ပြဲေတာ္တြင္
ကဗ်ာဆရာ ကုိထက္(ေရဦး)
ကုိယ္တုိင္ရြတ္ဆုိခဲ့သည့္ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။

ေအးကြာ

Tuesday, 22 April 2014

အသံထြက္ကဗ်ာ- ေမာင္ႀကည္သာ(ေတာင္တြင္း)

ေမာင္ႀကည္သာ(ေတာင္တြင္း)

 ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာမွတ္ဉာဏ္မ်ား


ရာျပည့္မႏၱေလး စာအုပ္ဆုိင္ 
(၈)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာရြတ္ပြဲတြင္ 
ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ႀကည္သာ(ေတာင္တြင္း) 
ကုိယ္တုိင္ ရြတ္ဆုိခဲ့သည့္ ကဗ်ာ
ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာမွတ္ဉာဏ္မ်ား 
အသံထြက္ကဗ်ာ- ေမာင္သင္းပန္

ေမာင္သင္းပန္

ရီေ၀ညခ်မ္းမွာ ပန္းကေလးတစ္ပြင့္နဲ႔

ရာျပည့္မႏၱေလးစာအုပ္တုိက္ 
(၈)ႏွစ္ျပည့္အခန္းအနား ကဗ်ာရြတ္ပြဲတြင္ 
ကဗ်ာဆရာ ေမာင္သင္းပန္ ကုိယ္တုိင္ရြတ္ဆုိခဲ့သည့္ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။
ကဗ်ာအမည္- ရီေ၀ညခ်မ္းမွာ ပန္းကေလးတစ္ပြင့္နဲ႔


ေမာင္ႀကည္ေသာ္(ေကာလင္း)၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

ေမာင္ႀကည္ေသာ္(ေကာလင္း)

ဆရာ

ရာျပည့္မႏၱေလးစာအုပ္တုိက္ 
(၈)ႏွစ္ျပည့္အခန္းအနား ကဗ်ာရြတ္ပြဲတြင္ 
ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ႀကည္ေသာ္(ေကာလင္း)ကုိယ္တုိင္ရြတ္ဆုိခ­ဲ့သည့္ 
-ဆရာ- ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။

သုိက္ထြန္းသက္... ၏ အသံထြက္၀တၳဳ

သုိက္ထြန္းသက္

ဆုိင္ကယ္တစ္စီးနဲ႔အမ်ိဳးသမီး

စာေရးဆရာ သုိက္ထြန္းသက္...၏
ဆုိင္ကယ္တစ္စီးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး.... ၀တၳဳတုိကုိ
အသံထြက္၀တၳဳအျဖစ္ တင္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေငြဇင္ေယာ္ဦး(မုိးကုတ္)၏ အသံထြက္၀တၳဳ

ေငြဇင္ေယာ္ဦး(မုိးကုတ္)

လမ္းေပၚမွာ လူတစ္ေယာက္ လဲေနသည္

 

စာေရးဆရာမ ေငြဇင္ေယာ္ဦး(မုိးကုတ္)၏
လမ္းေပၚမွာ လူတစ္ေယာက္ လဲေနသည္.... အမည္ရွိ
အသံထြက္၀တၳဳျဖစ္ပါသည္။

ယဥ္ယဥ္ႏု(မႏၱေလး)၏ အသံထြက္၀တၳဳ

ယဥ္ယဥ္ႏု(မႏၱေလး)

အရပ္ေကာင္းလုိ႔

 

စာေရးဆရာမ ယဥ္ယဥ္ႏု(မႏၱေလး)၏
အရပ္ေကာင္းလုိ႔... အသံထြက္၀တၳဳကုိတင္ဆက္လုိက္ပါသည္။
ေႏြမုိးေဆာင္းဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္(၁)တြင္ ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္ပါသည္။

Thursday, 3 April 2014

ေျမလတ္ေမာင္ျမင့္သူ...၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

ေျမလတ္ေမာင္ျမင့္သူ

ပန္းႀကိဳက္တဲ့ေမ

ေႏြမုိးေဆာင္း ဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ကဗ်ာဆရာ ေျမလတ္ေမာင္ျမင့္သူ...၏
ပန္းႀကိဳက္တဲ့ေမ... ကဗ်ာ

လူထက္လူ...၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

လူထက္လူ

ခင္ဗ်ားတုိ႔လုပ္ရပ္ေတြထဲက အဆီတ၀င္း၀င္း အရိပ္မည္းမ်ား

ေႏြမုိးေဆာင္း ဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ကဗ်ာဆရာ လူထက္လူ....၏ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။
ကဗ်ာဆရာ လူထက္လူ


ေမာင္ညိဳေအး(ပန္းေတာ)၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

ေမာင္ညိဳေအး(ပန္းေတာ)

မ်ိဳးဆက္ပြင့္

ေႏြမုိးေဆာင္းဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ေမာင္ညိဳေအး(ပန္းေတာ)၏
မ်ိဳးဆက္ပြင့္..ကဗ်ာ ျဖစ္ပါသည္။
ေမာင္ညိဳေအး(ပန္းေတာ)

Wednesday, 2 April 2014

ဉာဏ္မ်ိဳးထက္...၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

ဉာဏ္မ်ိဳးထက္

ဧရာ၀တီ၏ ဟစ္ေအာ္သံ

ေႏြမုိးေဆာင္းဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္(၃)တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္
ကဗ်ာဆရာ ဉာဏ္မ်ိဳးထက္...၏
ဧရာ၀တီ၏ဟစ္ေအာ္သံကဗ်ာ
 ကဗ်ာဆရာ ဉာဏ္မ်ိဳးထက္

ရတုေသြး...၏ အသံထြက္ကဗ်ာ

ရတုေသြး

အေရွ႕ကုိေလွ်ာက္ပါလုိ႔ အေနာက္ကုိတဲ့ ေမွ်ာ္လုိက္ရင္

ေႏြမုိးေဆာင္းဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္(၃)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
ကဗ်ာဆရာ ရတုေသြး....၏
အေရွ႕ကုိေလွ်ာက္ပါလုိ႔ အေနာက္ကုိတဲ့ ေမွ်ာ္လုိက္ရင္.... ကဗ်ာကုိ
ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။


ေႏြမုိးေဆာင္းဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္(၃) ထုတ္ေ၀ျခင္း

ေႏြမုိးေဆာင္းဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္() ထုတ္ေ၀ျခင္း

ေႏြမုိးေဆာင္း ဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္(၃)ကုိ
၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါသည္။
အမွတ္(၃)မဂၢဇင္းတြင္ ဂ်ိဳေဇာ္၊ ေမာင္လွမ်ိဳး(ခ်င္းေခ်ာင္းျခံ)၊ ေမာင္သာခ်ိဳ ႏွင့္ ေဆာင္းလုလင္ တုိ႔၏
၀တၳဳတုိ (၄)ပုဒ္
ေျမလတ္ေမာင္ျမင့္သူ၊ ဖ်ာပုံနီလုံဦး၊ ေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း)
ေမာင္ညိဳေအး(ပန္းေတာ)၊ ဉာဏ္မ်ိဳးထက္၊ ရတုေသြး၊
လူထက္လူ၊ D;9 တုိ႔၏ ကဗ်ာ (၈)ပုဒ္
ရယ္စရာ ဟာသ (၁၂)ပုဒ္ ပါ၀င္ပါသည္။
 
ေႏြမုိးေဆာင္းဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္() မ်က္ႏွာဖုံး

 ေႏြမုိးေဆာင္းဗီဒီယုိမဂၢဇင္း အမွတ္() ေနာက္ေက်ာဖုံး