Wednesday, 27 February 2013

ေဆာင္းလုလင္- အိပ္မက္အတူမက္သူမ်ား (လုံးခ်င္း၀တၳဳ)

ေဆာင္းလုလင္

အိပ္မက္အတူမက္သူမ်ား

 

 ေဆာင္းလုလင္

 

အိပ္မက္အတူမက္သူမ်ား... လုံးခ်င္း၀တၳဳကုိ

 

၈အုပ္ေျမာက္လုံးခ်င္း၀တၳဳအျဖစ္ 

 

၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္

 

ေလာကနတ္စာေပမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ 

 

မ်က္ႏွာဖုံးပန္းခ်ီ- ေက်ာ္ပုိင္

 

 

Monday, 25 February 2013

ေန၀င္းျမင့္၏အသံထြက္၀တၳဳ- ျမစ္ဆိပ္ရဲ႕သီခ်င္း

အသံထြက္၀တၳဳ

ေန၀င္းျမင့္

ျမစ္ဆိပ္ရဲ႕သီခ်င္း

 စာေရးဆရာ ေန၀င္းျမင့္


ဆရာေန၀င္းျမင့္ရဲ႕ ျမစ္ဆိပ္ရဲ႕သီခ်င္းအမည္ရွိ ၀တၳဳတုိကုိ 
အသံထြက္၀တၳဳအျဖစ္ တင္ဆက္လုိက္ပါတယ္။

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဧျပီလထုတ္၊ 
ရင္ခုန္ပြင့္မဂၢဇင္းထဲက ၀တၳဳတုိေလးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

စီစဥ္တင္ဆက္သူ - ေႏြတမာန္
ေနာက္ခံအသံ - ေႏြတမာန္

Friday, 22 February 2013

ေဆာင္းလုလင္- ေခတ္သစ္စုန္းမ (သိပၸံ၀တၳဳတုိ)

ေဆာင္းလုလင္

ေခတ္သစ္စုန္းမ

သိပၸံ၀တၳဳတုိ


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးအထိ တက္လာေသာ ထူးျခားဆန္းၾကယ္လွသည့္ အမႈတြဲအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ မစၥတာေဝါေလ့စ္တစ္ေယာက္ အႀကီးအက်ယ္ ဦးေႏွာက္ ေခ်ာက္ေနရေလသည္။ မစၥတာေဝါေလ့စ္ တစ္ဦးတည္းသာမဟုတ္၊ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ဝင္အားလုံးႏွင့္ တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးပင္ မႀကဳံစဖူးထူးကဲလွေသာ ဆန္းၾကယ္သည့္ အမႈတြဲအတြက္ ရင္ခုန္ ထိတ္လန္႔လ်က္ရွိေပသည္။ 
အမႈတြဲကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းႀကီးႏွင့္တကြ ကမၻာ့အဆင့္ ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုံးကလည္း စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိေပသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယင္းအမႈတြဲကို မည္သို႔အမိန္႔ခ်မွတ္မည္ကိုလည္း ကမၻာ့ လူထုတစ္ရပ္လုံးက မ်က္လုံးေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနၾက၏။ 
အမႈတြဲမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးသို႔ေရာက္လာရာတြင္ လာ႐ိုးလာစဥ္အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာသည္မ်ားအဖြဲ႕မွ တရားခံကို အမ်ိဳးမ်ိဳးစမ္းသပ္စစ္ေဆး ၿပီးမွ တရား႐ုံးသို႔ လႊဲအပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မစၥတာေဝါေလ့စ္အေနျဖင့္ တရားခံအား အျပစ္ေပးရာတြင္ လက္လြတ္စပယ္ျပဳလုပ္၍ရမည္မဟုတ္ေပ။ မိမိ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးကာ တရားမၽွတ၍ ကမၻာ့လူထုတစ္ခုလုံး လက္ခံႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးကိုခ်မွတ္မွသာ သင့္ေလ်ာ္ ေပလိမ့္မည္။ 
ဥကၠဌမစၥတာေဝါေလ့စ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားသူႀကီးအဖြဲ႕သည္ အကိုးအ ကားအျဖစ္ စီရင္ထုံးမ်ား၊ က်မ္းကိုးမ်ားကို မရရေအာင္ ရွာေဖြခဲ့ရသည္။ ယခုႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အမႈတြဲမ်ိဳးမွာ ႏွစ္ေပါင္းငါးရာအတြင္း၌ ေပၚေပါက္ဖူးျခင္း မရွိပါ၍ က်မ္းကိုးျပဳစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း မရွိပါေပ။ 
ယင္းသို႔ျဖင့္ အမႈတြဲမွာ မျပတ္ဘဲ သုံးႏွစ္ခန္႔ၾကာသြားရေလသည္။ 
ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ၏ တရားစီရင္မႈသမိုင္းေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္အထိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေလ့လာသည့္အခါမွပင္ ၁၈ ရာစုမွ ၂၀ ရာစုအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အမႈတြဲအခ်ိဳ႕တြင္ အလားတူ အမႈမ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိရေလေတာ့သည္။ 
ထိုေခတ္ေဟာင္းကာလမ်ားတုံးက ယခုကဲ့သို႔ေသာတရားခံမ်ိဳးအား အမ်ားလူထုေရွ႕ေမွာက္တြင္ မီး႐ႈိ႕သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးကို ေျမတြင္ျမႇဳပ္ကာ ဦးေခါင္းတစ္ခုသာေဖာ္ထားလ်က္ လူ အမ်ားက ေသသည္အထိ ဦးေခါင္းအား ခဲမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အျပစ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရေလသည္။ 
ထိုအျပစ္ေပးနည္းမ်ားမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အျပစ္ေပးနည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌မူ ညင္သာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာနည္းျဖင့္သာ အျပစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရေလသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သို႔ျပစ္မႈမ်ိဳးကို က်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆရသူမ်ားအား လူေနရပ္႐ြာ၏ ျပင္ပသို႔ႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ (ေက်းလက္ေတာ႐ြာမ်ား၌ ႐ြာထဲတြင္ မေနထိုင္ ေစဘဲ ႐ြာျပင္ႏွင္ထုတ္ကာ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ိဳး၊ တရားခံအား မေခၚမေျပာ မဆက္ဆံဘဲ ပ-ထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။) 

Monday, 4 February 2013

ေဆာင္းလုလင္- မုိးခါးေရ (၀တၳဳတုိ)


ေဆာင္းလုလင္

မိုးခါးေရ

အျဖစ္အပ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကမၻာေျမေပၚမွ အျဖစ္အပ်က္မဟုတ္ပါ။ အျခားၿဂိဳဟ္တစ္ခုမွ ျဖစ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္။

သူသည္ ထိုၿဂိဳလ္ေပၚမွလူသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။
သူသည္ သိပၸံပညာရွင္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ ၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ သူသည္ အေတာ္ဆုံးသိပၸံပညာရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။
သူသည္ မိုးေလ၀သအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ခန္႔မွန္းတတ္ေလသည္။ ထိုသို႔ မိုးေလ၀သကိုခန္႔မွန္းတတ္ခဲ့၍လည္း ထိုၿဂိဳဟ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ ဘုရင္ဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တစ္ခါတြင္ သူ၏ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္မႈအရ ၿဂိဳဟ္ေပၚ၌ မိုးခါးေရ႐ြာ သြန္းမည့္အျဖစ္ကို သူ ႀကိဳ၍ခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းသည္ မွာ ႐ြာသြန္းမည့္မိုးခါးေရသည္ ခါးသက္ေသာအရသာ ရွိ႐ုံသာမက ထိုမိုးခါးေရကို ေသာက္သုံးမိပါက ႐ူးသြပ္သြားေစႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
သူသည္ သူ၏ႀကိဳတင္မွန္းဆတြက္ခ်က္မႈကို ထိုစဥ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေန ေသာ သူတို႔ၿဂိဳဟ္၏အစိုးရအဖြဲ႕အား တင္ျပလိုက္ေလသည္။ ေနာက္တစ္ရက္ ျခားတြင္ ႐ြာသြန္းမည့္မိုးေရထဲသို႔ မည္သူမၽွမထြက္ၾကရန္၊ မိုးေရကို မေသာက္ သုံးၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ေပးဖို႔ကိုလည္း သူက အစိုးရအဖြဲ႕ကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါ၏။
အစိုးရကလည္း ၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းစာ၊ စာေစာင္ မ်ား၊ တီဗီမ်ားမွ ႀကိဳတင္ေၾကညာေပးထားခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ လူထုသည္ သိပ္အေရးမစိုက္ခဲ့ေခ်။ မိုးၿပိဳမွာကို ေတြး ေၾကာက္မေနသည့္ ၿဂိဳဟ္သားတို႔၏ ထုံးစံအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းမႈဆိုေတာ့လည္း ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္လာမွာဟု ေတြးၾကသည္။ သည္လို အျဖစ္မ်ိဳးလည္း တစ္ခါမွမႀကဳံဖူး၍ သိပ္ဂ႐ုမထားခဲ့ၾကေခ်။ အခ်ိဳ႕ကဆိုလၽွင္ ယုံေတာင္မယုံ၊ ျပက္ရယ္ျပဳသူမ်ားပင္ရွိခဲ့ၾက၏။

မည္သို႔ဆိုေစ သူ ခန္႔မွန္းသည့္အတိုင္း ထိုေန႔ထိုရက္တြင္ မိုးခါးေရ မိုးႀကီး ႐ြာသြန္းခဲ့ေလသည္။ သူက သူ႕တပည့္မ်ားကိုေတာ့ တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္၍ အိမ္ထဲတြင္ ေသာ့ခတ္ပိတ္ေလွာင္ထားေသာေၾကာင့္ သူႏွင့္ သူ၏ တပည့္တပန္းမ်ားကေတာ့ မိုးခါးေရထဲသို႔ မထြက္ျဖစ္ၾကေခ်။

Sunday, 3 February 2013

Audio Joke 41 မိန္းမႏွင့္အသက္

Audio Joke 41 

မိန္းမႏွင့္အသက္


တကယ္ေတာ့... အသက္ႀကီးရင့္ျခင္းဟာ ေႀကာက္စရာမဟုတ္ပါဘူး။ ဂုဏ္ယူစရာပါ။ 
အသက္ႀကီးရင့္ျခင္းထဲမွာ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္ျခင္းဆုိတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ရပ္က တြဲရက္ပါေနပါတယ္။ 
အသက္ငယ္ရြယ္ျခင္းဟာလည္း ႀကြား၀ါစရာအခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ 
အရင္ေမြးဖြားသူဟာ ...အသက္ပုိႀကီးေနျပီး
ေနာက္မွေမြးသူက.. ပုိျပီးငယ္ရြယ္ေနမွာဟာ
ေလာကဓမၼတာပါ......
အသက္ႀကီးျခင္း...ငယ္ျခင္းထက္... 
ကုိယ္ဟာ ေလာကအက်ိဳးကုိ ဘယ္ေလာက္သယ္ပုိးခဲ့ျပီးျပီ
ဘ၀မွာ ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ေက်ခဲ့ျပီ
ဘယ္လုိမွတ္တုိင္ေတြစုိက္ထူခဲ့ျပီ...ဆုိတာေတြကသာ
အဓိကက်ပါတယ္။

Audio Joke 40 ျမန္မာေဟ့.. ျမန္မာ

Audio Joke 40

 ျမန္မာေဟ့.. ျမန္မာ


ကမၻာ့အလည္မွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕က႑ဟာ မေသးငယ္ပါဘူး။
ဒီအျဖစ္အပ်က္ေလးကုိႀကည့္ရင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အဂၤလိပ္မေတြ၊ ဂ်ပန္မေတြထက္ သာလြန္တယ္ဆုိတာ သိသာႏုိင္ပါတယ္။

Audio Joke 39 နားေလးရျခင္းအေႀကာင္းရင္း

Audio Joke 39 

နားေလးရျခင္းအေႀကာင္းရင္း


ခင္ဗ်ားမိန္းမနားေလးတဲ့အေနအထားက­ုိ သိခ်င္ရင္ ဒီလုိလုပ္ပါ။
ဆရာ၀န္က အဲဒီလုိ ညႊန္ႀကားလုိက္တဲ့အတုိင္း လုပ္ႀကည့္တဲ့အခါ.....

Audio 38 အေပးအယူ သူနဲ႔ကၽြန္မ

Audio 38

အေပးအယူ သူနဲ႔ကၽြန္မ


မမေခၚလာတဲ့လူႀကီးက သိပ္ေတာင့္တာပဲေနာ္။ သန္လည္း သိပ္သန္မွာပဲ။
သီတာ ခံခ်င္လုိက္တာ မမရယ္။ သီတာ့ကုိ ေျပာေပးပါလားဟင္။
သီတာ ပုိက္ဆံပုိေပးပါ့မယ္......
မိန္းမႏွစ္ေယာက္ လူတစ္ေယာက္ကုိ သူခံမယ္... ကုိယ္ခံမယ္...နဲ႔
အျပိဳင္အဆုိင္ အလုအယက္ျဖစ္ေနႀကပုံ

Audio Joke 37 မွားယြင္းမွဳရဲ႕ရလာဒ္

Audio Joke 37 

မွားယြင္းမွဳရဲ႕ရလာဒ္


အဘုိးႀကီးတစ္ေယာက္ကေျပာတယ္။
တက္စီကုိ ေလခၽြန္ျပီးေခၚမိတာဟာ 
သူ႔ဘ၀အတြက္ မွားယြင္းမွဳႀကီးတစ္ခုကုိ လုပ္ခဲ့မိတာပါ တဲ့....
ဒါေပမယ့္... အဲဒီလို သူေျပာတဲ့အခ်ိန္ဟာ သိပ္ကုိေနာက္က်သြားျပီ။

Audio Joke 36 ပလုံ

Audio Joke 36 

ပလုံ


စည္းကမ္းသိပ္ႀကီးတဲ့အေမက ထမင္းစားေနတုန္း စကားေျပာခြင့္မျပဳဘူး။
ေျပာစရာရွိရင္ စားျပီးမွေျပာတဲ့။
အဲဒီေတာ့.......

Audio Joke 35 ႏုိ႔

Audio Joke 35

 ႏုိ႔

 ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ ကေလးအေမတစ္ေယာက္က
ကေလးကုိ ႏုိ႔တုိက္ေနတယ္။
ကေလးက မစုိ႔ခ်င္လုိ႔ ျငင္းေနတယ္။
အဲဒီေတာ့... အေမက ကေလးကုိ ခ်ိန္းေခ်ာက္လုိက္တယ္။
နင္မစုိ႔ရင္... ကုလားႀကီးကုိ တုိက္လုိက္မွာေနာ္တဲ့...။